Seznam přijatých dětí ke stažení zde více informací
Zavřít
Zpět

Poprvé ve školce (adaptace dětí)

Poprvé ve školce

Čas potřebný k adaptaci závisí na věku, neuropsychickém vývoji a na celkovém přístupu dospělých – rodičů i učitelek. Žádný strach z loučení a žádný strach z toho, že to hned od prvního dne nebude bez problémů!

Vaše dítě poroste, bude jistější, sebevědomější. Bude dítětem z mateřské školy, které svůj každodenní pobyt dobře zvládne a vytěží z něj co nejvíce.

 PRAVIDLA ÚSPĚŠNÉ ADAPTACE DÍTĚTE -  PRO RODIČE

 1. MLUVTE S DÍTĚTEM O TOM, CO SE VE ŠKOLCE DĚLÁ A JAKÉ TO TAM JE.

  - můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s kamarády, kteří už do školky chodí.
    Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat, tam se s tebou nikdo dohadovat nebude" apod.
 2. ZVYKEJTE DÍTĚ NA ODLOUČENÍ.
  - při odchodu (např. do kina) mile a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte       
    dítě, že se zase vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout.
    Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen
    prohlubuje.

 3. VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI.
  - v hygieně, oblékání a jídle
  - omezte případné pití brčkem, nebo dokonce kojenecké láhve, nebo krmení dítěte.
     Do mateřské školy nepatří dítě s plenami.

 4. DEJTE DÍTĚTI NAJEVO, ŽE ROZUMÍTE JEHO OBAVÁM Z NÁSTUPU DO ŠKOLKY.
  - ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak jeho sebedůvěru.
  - pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu
    nikdy školkou dítěti nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte
    jako trest. Vyhněte se výhružkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i
    odpoledne".

 5. POKUD BUDE PLAKAT, BUĎTE PŘÍVĚTIVÍ, ALE ROZHODNÍ.
  - rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte narychlo nebo
     tajně.

 6. DEJTE DÍTĚTI S SEBOU NĚCO DŮVĚRNÉHO.
  - plyšáčka, hračku.
  - žádné bojové a nebezpečné hračky (ne drobné předměty)

 7. PLŇTE SVÉ SLIBY!
  - když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

 8. UDĚLEJTE SI JASNO V TOM, JAK PROŽÍVÁTE NASTÁVAJÍCÍ SITUACI VY SAMI.
  - děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se
     své úzkosti znamená zbavit úzkosti i vaše dítě. Pokud máte strach z odloučení a
     nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli
     přehodnotit nástup do MŠ. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit
     ten, který s tím má menší problém.

 9. ZA POBYT VE ŠKOLCE NESLIBUJTE DÍTĚTI ODMĚNY PŘEDEM.
  - dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové
     prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě,
     pokud den ve školce proběhne dobře, chvalte dítě a jděte to oslavit třeba ovocným
     koktejlem, nebo zajděte do cukrárny, nebo kupte nějakou drobnost.
  - materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak vyžadovalo hračku
     každý den.
 10. PROMLUVTE SI S UČITELKAMI.
  - o možné pozvolné adaptaci.

 11. VYUŽIJTE MOŽNOSTI ADAPTACE O POSLEDNÍ TÝDEN PRÁZNIN, NAVŠTIVTE MŠ VE DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
  - využijte návštěvu zahrady MŠ s dítětem, dítě se seznámí s paní učitelkou, pohraje
     si s Vámi a bude pozorovat prostředí zahrady, děti. Domluvte si vždy s paní
     učitelkou, či zástupkyní ředitele.

CO POTŘEBUJE UMĚT DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO MŠ

Denní režim

V době před nástupem do kolektivního zařízení je pro dítě potřebné, aby bylo přivyklé kladnému, ale pravidelnému dennímu řádu ( vstává ve stejnou dobu, činnost a jídla jsou nabízena ve stejnou dobu, chodí spát pravidelně).

Pestrý program musí dítě přijímat ochotně, ale větší vybočení z režimu dítě znejišťují, nabourávají jeho představu o plynutí času. Denní režim a program určují dospělí, není dobré zvykat dítě na to, že pokaždé vyhovíme jeho přání a vše podřídíme právě jemu.

Odloučení od rodičů

Většinou bývá dítě schopno setrvat na kratší dobu u prarodičů, kamarádky, tety apod.

Je nutné s dítětem vždy předem dohodnout, jak se vrátíte a dohodu dodržet. Tím se dítě „otužuje“ a jeho nejistota v novém prostředí nebude tak veliká, neboť poznalo, že jej opouštíte jen na domluvenou dobu. Stejně důležité je i to, aby v cizím prostředí přijímalo i jídlo, chodilo na WC a komunikovalo s dospělým.

Jídlo

Dítě by mělo jíst všechny druhy potravin, nemělo by zásadně odmítat žádný typ jídla. Výjimkou jsou samozřejmě lékařem nařízené diety. Problémem je, když nejí chleba, ale jen rohlíky, odmítá všechny druhy zeleniny i ovoce, nechce brambory ani rýži ani těstoviny atd. Nejvíce škody můžeme natropit jednak násilným nucením, stejně tak i soustavným ustupováním a dokrmováním sušenkami či hranolky apod. Dítě by nikdy nemělo mít dospělého v „hrsti“, vydírat ho, být doprošováno nebo odměňováno za snězení porce. Ve školce potřebuje umět se samo najíst (ukusovat z krajíce chleba, polévku a hl. jídlo jíst lžící).

Hygiena

Dítě musí před vstupem do MŠ umět srozumitelně sdělit své potřeby, samo se obsloužit na WC a u umyvadla, samostatně se vysmrkat apod.

Oblékání, úklid

Je potřebné, aby si poznalo své věci, umělo si samo svléknout a obléknout základní oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče, tepláky…). Dítě by mělo znát základní umístěné věcí v domácnosti. Tento řád dodržovat a umět věci samostatně uložit na správné místo (oblečení, hračky, utěrky, kapesníky apod).

Komunikace

Před stupem do MŠ je nezbytné, aby dítě reagovalo na své jméno, běžný pokyn ( pojď sem, to neber, přines si hračku apod). Zná své jméno a příjmení, umí pozdravit, poprosit, poděkovat – zdvořilostní návyky má vypěstované z domova. Mluví se známými dospělými – kamarádkou, tetou, sousedem… Odpovídá na jejich dotazy, umí o něco požádat (jít na WC, půjčit si něco, vyprávět co zažilo). Zná několik písniček, pohádek, knížek. Není ale nuceno je říkat na požádání.

Důsledná příprava na docházku školky je důležitá jak pro dítě, tak pro rodiče. Dítě přestává být opečovávaným batoletem a stává se školáčkem. Ve školce přijdou na řadu i mnohé nové zkušenosti – zejména z oblasti sociálních kontaktů. Dítě bude muset přijmout autoritu „cizí“ učitelky, učit se společně žít s dalšími vrstevníky. To přinese mnohá omezení jeho osobní svobody a volby, bude se muset přizpůsobovat. A půjde mu to snáze, když bude umět o svoji osobu pečovat samostatně.


Konzultační hodiny pro rodiče s vedoucí MŠ paní Brožkovou

Po předchozím jednání je rodičům k dispozici paní vedoucí vždy ve čtvrtek od 9. do 16:30 hodin. Kontaktujte jí na e-mailovou adresu: Helena.Brozkova@2msmost.cz Popřípadě SMS na telefonní číslo: 739 …

Více informací

Ukázková hodina plavání

Rádi bychom rodiče Krtečků pozvali na poslední - ukázkovou hodinu plaveckého výcviku:v úterý 25. 6., v 10:00 (ne dříve) na 3. ZŠ U Stadionu (vchod viz foto),  Můžete se přijít podívat, jak se Vašim d…

Více informací

Závěrečná besídka Předškoláků a přespávačka ve školce

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Berušky si užívaly dopoledne se zvířátky

I děti z 2. třídy si po celé dopoledne v chomutovském lesoparku hrály na dětském hřišti, plnily bříška dobrotami od rodičů, ale hlavně poznávaly a pozorovaly zvířátka. Byl to opět moc hezký výlet. 

Více informací