Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí se koná ve čtvrtek  29.6.2023 od 16. hodin v 1.třídě "S… více informací
Zavřít
Zpět

O třídě

Naši třídu Berušek navštěvují 4 - 5 leté děti. Navazujeme zde na schopnosti a dovednosti dětí z předchozí třídy:

  • upevňujeme kamarádské vzahy,
  • rozvíjíme fantazii, logické myšlení, tvořivost a samostatnost dětí,
  • rozvíjíme jemnou motoriku pomocí grafomotorických činností a výtvarných technik (práce s různým výtvarným materiálem a nástroji - recyklovaným papírem, přírodninami, keramickou hlínou, klovatinou, uhlem, pet víčky a dalším netradičním materiálem, malujeme, kreslíme, tiskáme, stříháme, tupujeme, lepíme, a další),
  • rozvíjíme hrubou motoriku, rytmus a pohybovou kulturu pomocí zpěvu, hry na dětské hudební nástroje, pohybových her, tanečků, vytleskávání a hojného využívání tělocvičny,
  • rozvíjíme komunikační schopnosti a dovednosti pomocí jednoduchých logopedických a dechových cvičení, zpěvu a gymnastiky mluvidel,
  • kazdé dítě podporujeme a rozvíjíme v jeho schopnostech a dovednostech,
  • dbáme na dodržování pravidel, správné hygienické návyky a slušné chování,
  • obohacujeme děti o nové vědomosti, zkušenosti a poznatky, které uplatní při běžných životních situacích,
  • vedeme děti k samostatnosti v chování  a jednání se svými vrstevníky i s dospělými.
Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči a příjemnou atmosféru ve třídě, a o vychovávání a vzdělávání dětí k jejich spokojenosti a připravenosti k jejich dalšímu životu.

Krtečci - Rozloučení se školkou a Noční přespávání v MŠ

V pátek 16.6.2023 se děti ze 3. třídy Krtečků rozloučí se školkou. Od 16. hodin proběhne besídka a poté děti můžou zůstat na NOČNÍ PŘESPÁNÍ v MŠ, kde pro ně budou připravené různé hry, stezka odvahy …

Více informací

Krtečkové jdou na Matyldu na Dračí lodě

Děti ze 3. třídy "Krtečci" pojedou v pátek 9.6.2023 dopoledne k jezeru Matylda, kde se koná akce pro děti k 11. závodu Dračích lodí. Co děti čeká?:  radovánky a dvouhodinové řádění s divadlem Be…

Více informací

NOVÉ DĚTI - třídní schůzka

Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí se koná ve čtvrtek 29.6.2023 od 16. hodin v 1.třídě "Sluníček" v prvním patře školky. Budou Vám předány všechny důležité informace o škole. Účast rodičů NU…

Více informací

Krtečkové - Poslední hodina míčových her

V pondělí 29.5.2023 je poslední hodina míčových her.

Více informací