Konzultační hodiny pro rodiče s vedoucí MŠ Zdeňka Fibicha paní Brožkovou. Po předchozím jednání j… více informací
Zavřít
Zpět

O třídě

Naši třídu Berušek navštěvují 4 - 5 leté děti.

Navazujeme zde na schopnosti a dovednosti dětí z předchozí třídy:

  • upevňujeme kamarádské vzahy,
  • rozvíjíme fantazii, logické myšlení, tvořivost a samostatnost dětí,
  • rozvíjíme jemnou motoriku pomocí grafomotorických činností a výtvarných technik (práce s různým výtvarným materiálem a nástroji - recyklovaným papírem, přírodninami, keramickou hlínou, klovatinou, uhlem, pet víčky a dalším netradičním materiálem, malujeme, kreslíme, tiskáme, stříháme, tupujeme, lepíme, a další),
  • rozvíjíme hrubou motoriku, rytmus a pohybovou kulturu pomocí zpěvu, hry na dětské hudební nástroje, pohybových her, tanečků, vytleskávání a hojného využívání tělocvičny,
  • rozvíjíme komunikační schopnosti a dovednosti pomocí jednoduchých logopedických a dechových cvičení, zpěvu a gymnastiky mluvidel,
  • každé dítě podporujeme a rozvíjíme v jeho schopnostech a dovednostech,
  • dbáme na dodržování pravidel, správné hygienické návyky a slušné chování,
  • obohacujeme děti o nové vědomosti, zkušenosti a poznatky, které uplatní při běžných životních situacích,
  • vedeme děti k samostatnosti v chování  a jednání se svými vrstevníky i s dospělými.

Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči a příjemnou atmosféru ve třídě.

O vychovávání a vzdělávání dětí k jejich spokojenosti a připravenosti k jejich dalšímu životu.

O Vaše děti se starají ZŘ Helena Brožková a VU Anna Machová


Konzultační hodiny pro rodiče s vedoucí MŠ paní Brožkovou

Po předchozím jednání je rodičům k dispozici paní vedoucí vždy ve čtvrtek od 9. do 16:30 hodin. Kontaktujte jí na e-mailovou adresu: Helena.Brozkova@2msmost.cz Popřípadě SMS na telefonní číslo: 739 …

Více informací

Berušky, Krtečkové a první sníh

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Krtečky navštívili vojáci

Ve čtvrtek dopoledne navštívili třídu Krtečků vojáci, kteří si pro děti připravili krásnou přednášku spojenou s ukázkou vojenské výbavy. Děti si prohlídku náramně užily a získaly krásný zážitek, včetn…

Více informací

Míčové hry u Krtečků

Jak se nám daří na míčových hrách? 

Více informací